📕Tafsir surah Al-‘Ashr
🎙Fawaid Taklim Ustadz Hasbi Halid, Lc حفظه الله

– Surah ini merupakan salah satu surah yang paling pendek didalam alqur’an. Hanya terdiri dari 3 ayat namun sangat luas dan dalam maknanya.

Imam Syafi’i berkata ,
“Jika sekiranya manusia mentadabburi isi kandungan dari surah ini niscaya akan mencukupi mereka”

Dan dalam perkataan beliau yang lain ,
“Jika sekiranya Alloh Subhanahu wa Ta’ala tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surah ini maka niscaya surah ini sudah mencukupi untuk menegakkan hujjah dihadapan hamba” Alloh Subhanahu wa Ta’ala”

– *”Apabila 2 orang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertemu, mereka tidak akan berpisah salah satu diantara keduanya kecuali dibacakan “wal ‘ashr innal insana lafi khusr”*
(HR.At-thobroni dalam Al-Mu’jam Al-Awsath)

Menunjukkan bahwasanya surah ini betul” difahami oleh para sahabat bahwa isi kandungan surah ini sangat penting untuk dibahas dalam pertemuan” mereka.

Alloh Subhanahu wa Ta’ala mengawali surah ini dengan sumpah.
Pendapat pertama ,
>Demi waktu secara umum
Pendapat kedua ,
>Demi waktu ashar
Kedua pendapat ini tidak saling bertentangan karena ashar juga termasuk bagian waktu. Jika kita mengambil pendapat yang kedua maka ini menunjukkan bahwa waktu ashar itu adalah salah satu waktu yang dimuliakan oleh Alloh Ta’ala.

Rosulullah bersabda ,
“Dihari jum’at ada satu waktu dimana jika seseorang berdoa didalamnya maka Alloh akan mengabulkan permintaannya” (Shoheh)

Dan ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat bahwa waktu tersebut adalah waktu ashar dan terkhususnya sebelum matahari terbenam. Alloh Ta’ala akan mengijabah doa” hamba”Nya. Begitupun dengan sholat yang dilakukan didalamnya.

Rosulullah bersabda ,
“Barangsiapa yang meninggalkan sholat ashar dengan sengaja maka terhapus semua amalannya” (HR.Bukhori)
Begitu pentingnya sholat ashar tersebut karena waktu tersebut adalah waktu yang dimuliakan.
Alloh berfirman ,
“Jagalah sholat” kalian dan peliharalah sholat wustho” (Qs.Albaqoroh:238)
Apa maksud dari sholat wustho ? Sholat ashar karena berada pada waktu pertengahan. Kenapa Alloh menyebutkan sholat ashar secara khusus pada surah albaqoroh ini ? Menunjukkan bahwasanya sholat ashar adalah sholat yang musti diperhatikan oleh manusia. Karena pada waktu tersebut lagi sibuk”nya orang dengan pekerjaannya. Namun siapa yang tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia dan memperhatikan masalah sholat ashar tersebut maka dialah orang” yang beruntung didunia dan diakhirat.

Baca Juga  Doa Agar Terhindar dari Bahaya

Pendapat yang banyak dipilih dari kalangan ulama kita bahwa “wal ‘ashr” yang dimaksud adalah waktu secara umum. Menunjukkan bahwasanya waktu secara umum adalah salah satu sebab terbesar rugi atau beruntungnya
manusia dihari kiamat.
Rosulullah bersabda ,
“Tidak bergeser kaki seorang hamba dihari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 hal” ,
2 diantaranya berhubungan dengan waktu. Tentang umurnya bagaimana dia habiskan bagaimana dia pergunakan dan lebih khusus lagi tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Masa muda adalah masa keemasan. Jangan sampai kita menyesal dimasa tua kita.
Rosulullah bersabda ,
“Ada 7 golongan yang akan dinaungi Alloh dari panasnya matahari pada hari kiamat” ,
Diantara 7 golongan tersebut adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Dia tundukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Alloh Ta’ala. Dia gunakan masa mudanya untuk ketaatan kepada Alloh maka inilah orang yang beruntung didunia dan diakhirat.

– Dan Alloh menekankan bahwa manusia itu betul” berada didalam kerugian. Artinya kata para ulama kita “Andaikan kalau manusia itu berada dilaut dan kerugian itu diibaratkan sebagai laut maka manusia itu sudah tenggelam didasar laut yang paling dalam”. Betul” manusia sudah teggelam didalam kerugian. Dikelilingi berbagai bentuk kerugian. Kecuali 4 golongan ,
1)Orang” yang beriman
2)Beramal sholeh
3)Saling menasehati didalam kebenaran
4)Saling menasehati didalam kesabaran

1)Orang” yang beriman adalah orang” yang yang meyakini sesuatu dalam hatinya kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman selalu bergandengan dengan amal sholeh. Imanlah yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lain.
>Beriman kepada Alloh
>Beriman kepada malaikat”Nya
>Beriman kepada kitab”Nya
>Beriman kepada Rosul”Nya
>Beriman kepada hari akhir
>Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk

Baca Juga  Ketika Hubungan Itu Terputus!

Untuk menguji siapa diantara kita yang melaksanakan konsekuensi dari iman tersebut. Diantara ciri orang yang bertaqwa adalah Mereka yang beriman kepada sesuatu yang ghoib kemudian mendirikan sholat. Sengaja Alloh menyembunyikan pahala sebagai ujian bagi kita siapa yang betul” beriman.

Semakin kuat seseorang tentang janji Alloh maka akan semakin semangat pula ia beramal. Buah dari iman adalah amalan” sholeh. Tidak dikatakan amalan sholeh kecuali memenuhi 2 syarat ,
> *Ikhlas* kepada Alloh Ta’ala
> *Ittiba*’ mengikuti sunnah dan apa yang dicontohkan oleh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Kita beramal harus mengikuti dalil. Harus sesuai sunnah Rosulullah. Kaedah ushul fiqih mengatakan ,
_”Pada dasarnya hukum ibadah adalah harom sampai datang dalil yang memerintahkan”_

2)Seseorang itu tidak mungkin bisa beriman dan beramal sholeh kalau tidak bersama dengan jama’ah. Diatara hal yang menguatkan hati seorang hamba dan menjadikan ia tetap berada dalam ketaatan didalam iman dan amal sholeh adalah bersama dengan jama’ah.
“Sabarkan dirimu dengan orang” yang menyeru beribadah kepada Alloh dipagi dan siang hari, sabarkan dirimu !! mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan dirimu bersama dengan orang” sholeh tersebut karena mereka adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan”

3)Mereka saling menasehati didalam kebenaran. Hati ini mudah terbolak balik. Karena iman itu naik turun. Tidak selamanya kita selalu berada dalam ketaatan. Butuh kita saling menasehati. “Nasehat itu sangat bermanfaat bagi orang” yang bertaqwa”.
Amar ma’ruf nahi munkar adalah salah satu hal yang paling prinsip iman didalam hati seseorang.
Kapan azab itu merata ? Ketika kemungkaran itu sudah merajalela namun tidak ada yang mengajak meniggalkan kemunkaran tersebut dan mengajak kepada kebaikan. Hendaklah diantara kalian ada orang” yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Yang memberi hidayah itu kita kembalikan kepada Alloh Ta’ala.

Baca Juga  Menuntut ilmu sampai mati

4)Pada saat kita menyampaikan kebenaran maka akan ada saja hal” yang tidak mengenakkan diri kita maka kita disuruh saling menasehati dalam kesabaran. Karena Alloh tahu orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran itu akan mengorbankan perasaannya. Misalnya saudara” kita di jama’ah tabligh dan fpi mereka mungkin mengalahkan semangat kita mereka mencegah kemunkaran dan mengajak orang” kepada kebaikan. Luar biasa semangat mereka dan itulah yang paling kita cemburui dari mereka !!

Sabar terbagi 3 :
1.Sabar dalam melakukan  ketaataan kepada Alloh
2.Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Alloh
3.Sabar menghadapi musibah atau takdir Alloh yang mungkin membuat hati kita sedih dan sebagainya.
Namun mana kesabaran yang paling afdhol ? Nomor 1 dan 2. Karena sabar nomer 3 mau tidak mau pasti kita terima. Sedangkan jenis kesabaran nomer 1 dan 2 dihadapkan pada pilihan entah dia lakukan atau tidak entah dia melanggar atau tidak Dan inilah yang dialami oleh Nabi” Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Diantaranya adalah Nabi Ibrohim ‘alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya yang lagi lucu”nya. Begitu besar ujiannya. Subhanalloh

_”Sesungguhnya pahala orang” yang bersabar, tanpa batas (tidak ada ujungnya)”_

Ketika seorang perempuan dari kalangan bani isroil , terluka tangannya namun dia tersenyum. Kemudian dikatakan kepadanya , engkau mendapatkan musibah tapi mengapa engkau tersenyum ? Perempuan tersebut menjawab ,

*”Sesungguhnya Manisnya pahala yang Alloh janjikan dari kesabaran ini membuat saya lupa dari pahitnya menahan kesabaran dalam menghadapinya”*

Wallahu a’lam

🖋 Harianto Madia Hafizhahullah

Silakan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here